Limity cenowe

Wartości średnich wskaźników przeliczeniowych przyjęte w programie “Mieszkanie dla młodych” dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego.

Maksymalna cena 1m2 nabywanego mieszkania obowiązująca w II kwartale 2017 r.

Lokalizacja Cena (zł)
r. pierwotny r. wtórny
Kraków 5260,20 4303,80
Gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 4752,55 3888,45
Pozostałe gminy województwa małopolskiego 4244,90 3473,10

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej - podstawa służąca do określenia kwoty dofinansowania wkładu własnego - obowiązująca w IV kwartale 2016 r.

Lokalizacja Cena (zł)
Kraków 4782,00
Gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 4320,50
Pozostałe gminy województwa małopolskiego 3859,00

Źródło: BGK