Limity cenowe

Wartości średnich wskaźników przeliczeniowych przyjęte w programie “Mieszkanie dla młodych” dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego.

Maksymalna cena 1m2 nabywanego mieszkania obowiązująca w IV kwartale 2016 r.

Lokalizacja Cena (zł)
r. pierwotny r. wtórny
Kraków 5247,55 4293,45
Gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 4726,43 3867,08
Pozostałe gminy województwa małopolskiego 4205,30 3440,70

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej - podstawa służąca do określenia kwoty dofinansowania wkładu własnego - obowiązująca w IV kwartale 2016 r.

Lokalizacja Cena (zł)
Kraków 4770,50
Gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 4296,75
Pozostałe gminy województwa małopolskiego 3823,00

Źródło: BGK